Du læser nr. 5 i serien Sådan tager Jobcenteret røven på dig.

"Min Plan"

'Din plan' er deres plan — for dig

Når du er tilmeldt Jobcenteret som ledig, vil du få tilknyttet en sagsbehandler. Efter hver samtale med dig, vil dette individ føre notater i et elektronisk dokument ved navn "Min Plan".

Som du i løbet af kort tid vil opdage, er det dog overhovedet ikke din plan — men deres plan.

Som ledig har du nemlig intet at skulle have sagt i forhold til, hvad der står i journalen. Det er alene din sagsbehandler som har skriverettighed i forhold til dokumentet — derfor er det hans eller hendes gengivelse af samtalen der bliver nedskrevet og gemt.

Efterfølgende vil andre sagsbehandere (eller din nuværende) læse journalen, og handle ud fra dens oplysninger. Men fordi dine egne ord, formuleringer, oplysninger, og bemærkninger ikke direkte kommer med i journalen, vil denne over tid udvikle sig til et telefonspil. Et telefonspil som handler om dig — uden, at du spiller med.

Der vil gradvist snige sig ting ind i journalen, som du slet ikke vil kunne genkende.

Journalen vil også til enhver tid indeholde sagsbehandlerens version af, hvordan du kommer tilbage på arbejdsmarkedet. At lægge planer på vegne af borgeren er nemlig en kæmpe del af en typisk sagsbehandlers identitet. Sådan en person har svært ved at acceptere, at borgeren er en voksen og myndig individ, som selv bedst ved, hvordan han eller hun kommer i arbejde.

Så selvom sagsbehandleren nævner ting som "samarbejde" og "dialog", vil han eller hun typisk gøre alt for at formindske, forvrænge, udelade, og ignorere de oplysninger, du selv kommer med. Du vil blive bildt ind, at dine egne forslag er urealistiske, ukorrekte, mærkelige, og umulige at opfylde.

Men det kan blive værre: din journal kan blive til et middel, hvormed Jobcenteret skaber et narrativ.

Et eksempel

I oktober 2022 afleverede jeg til Jobcenter København en ansøgning om en individuel og målrettet beskæftgelsesindsats, hvori jeg beskrev i detaljer hvordan jeg kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Min ledighed skyldtes intolerance over for blåt lys (som bl. a. computer-skærme udsender), som jeg havde udviklet i mit virke som webudvikler — og som kræver en række specielle tiltag, når jeg skal arbejde med IT.

Jeg var blevet træt af Jobcenterets nytteløse "nytteaktiveringer", og besluttede mig for, at Jobcenterets politik overfor mig fremover skal følge Beskæftigelsesloven (afsnit I; kapitel 1; paragraf 1; punkt 3):

Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at ... 3) bistå personer, der har behov for en indsats til at opnå eller fastholde et job, herunder personer med begrænsninger i arbejdsevnen, med en individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats med henblik på varig tilknytning til arbejdsmarkedet og hel eller delvis selvforsørgelse

I stedet for at behandle ansøgningen, tilmeldte Jobcenteret mig et forløb hos den private aktør Incita, "et center for autisme".

Det viste sig hurtigt, at Incita hverken havde kendskab til årsagen for min ledighed, eller kunne tilbyde mig noget som kunne hjælpe mig at blive selvforsørgende. Værre endnu, det kraftige lys i yoga-lokalet generede mine øjne yderligere. ("Yoga" var på listen af Incitas aktiviteter, sammen med foredrag med emnet "Før, Under, og Efter Jobsamtalen").

Jeg skrev til Incitas lokale ledelse at mit forløb hos dem var en fejl i sagsbehandlingen, og at jeg fremover ikke kan deltage i yoga-timerne.

Kort derefter blev jeg indkaldt til et møde med en medarbejder, som fortalte mig, at hun "ville give mig uberettiget fravær" — fordi "der var en masse aktiviteter, som jeg ikke har været med til".

(Jeg havde intet uberettiget fravær hos Incita, og alle afmeldinger skete efter reglerne).

Medarbejderens opførsel resulterede i en politianmeldelse, som jeg foretog samme dag. Efter gentagne forsøg på at kontakte min sagsbehandler, fortalte jeg ham hvad der skete. Til min overraskelse afviste han at forholde sig til mine oplysninger — fordi, i hans egne ord: "det kunne han ikke udtale sig om".

Kort derefter kunne jeg i "Min Plan" læse følgende:

Du blev bedt om ikke, at vende tilbage til Incita efter dit første fremmøde. Begrundelse var, at du var ikke samarbejdsvillige, var truende overfor medarbejder, udtalte Incita medarbejderne var inkompetence og truet dem med politianmeldelse. Du mente selv, at Incita forløbet ikke har været gavnligt og ulovlig.

Med andre ord, så forsøgte sagsbehandleren sammen med Jobcenterets private partner at skubbe skylden over hændelsen oven på mig; samtidig var sagsbehandleren lukket overfor, at journalføre min version af begivenhederne.

Dette var selvfølgelig ikke i orden. Jeg undersøgte de relevante procedurer, samlede beviserne, og rettede Jobcenteret et formelt krav om berigtigelse af min journal. Idet jeg allerede havde en sag hos Borgerrådgiveren, blev kravet indgivet igennem Borgerrådgiverens kontor.

Jobceneteret imødekom kravet om berigtigelse den 21 juni 2023.

Din plan — på den rigtige måde

Du er nødt til selv at tage ansvar for din kommunikation med Jobcenteret. Det betyder, at du skal kontrollere og dokumentere ALT!

Husk at Jobcenteret har, til enhver tid, pligt til:

  • At medtage borgerens oplysninger, når der føres journal (Dialogprincippet; Notatpligten)
  • At sørge for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der tages afgørelse (Officialpricippet)
  • At iagttage databefordrelsesforordningen (berigtigelse og sletning).

Når du skal videregive vigtige oplysninger til Jobcenteret, tag dem med på skrift, og bed og kvittering for modtagelse i form af underskrift.

Efter hver samtale vil sagsbehandleren skrive notater i din digitale journal. Mange ledige tjekker ikke notaterne igennem efterfølgende. På den måde bliver der sneget ting ind, som over tid skejer din sag mere og mere i en (for dig) ugunstig retning.

Det er derfor afgørende, at du tjekker hvad der står. Kontrollér ALT! Det er til enhver tid en god idé at lydoptage alle samtaler — så journalen kan senere blive afstemt med optagelsen.

Din journal er ikke bare en række notater. Ord er magt, og Jobcenteret får magt over dig, når de får lov til at kontrollere ordene, som beskriver dit sagsforløb.

Sådan tager Jobcenteret røven på dig!

Links

Downloads

Arbejder du på et ambitiøst digitalt projekt?
En Website Workshop kan være noget for dig.