Du læser nr. 2 i serien Ukraine.

Det kommunelle Danmarks behandling af ukrainske flygtninge

Jobcenter.watch er blevet informeret om adskillige sager om menneskerettighedskrænkelser vedrørende de danske myndigheders behandling af ukrainske flygtninge, nemlig det kommunale system.

Vi bringer her den fulde tekst af denne forespørgsel sammen med to tidligere pressemeddelelser og et bilag.

Pressemeddelelse

Krigsskadede flygtninge (både soldater og civile), som er inviteret til Danmark af EU for at modtage behandling, rejser tilbage til Ukraine pga manglende behandling i Danmark. Læs om konkrete skæbner i bilaget nedenfor (side 11).

Det er normalt for kommuner at true med at sætte ukrainske flygtninge på gaden, hvis de ikke tager imod den lejlighed, som kommunen har bestemt. Dette på trods af at der findes regler om at kommuner ikke må give boliger, som er for dyre i forhold til folks indkomst. Kommuner bryder reglerne og flygtninge vender tilbage til et krigshærget land, da de ikke kan holde til presset fra kommuner.

Dette sker samtidig med press på andre fronter. Det er normalt at bruge flygtninge som gratis og billig arbejdskraft, selv om der er regler i Danmark, at udsatte grupper skal have overenskomstmæssig løn, om det så gælder danskere i fleksjobs eller flygtninge i almindelige jobs. Flygtninge har kun 2900 kr per måned til alle udgifter i bistand efter skat og husleje, og de bliver sanktioneret til sult, hvis de siger nej til gratis arbejde eller misser danskundervisning. Nogle får ikke ydelse overhovedet og må rejse tilbage.

Myndigheder “glemmer” at ukrainske flygtninge lider under en grundlæggende utryghed, som stammer fra det faktum at opholdstilladelsen ikke er permanent. Man kan ikke iværksætte nogen tiltag inden dette basale fundament er på plads. Det er derfor en grov fejl at fremstille en god mor skyldig pga. noget, som Folketinget burde tage sig af, og presse hende til samtykke til anbringelse af børn (side 17 i bilaget). Og det er en utilgivelig fejl at udnytte, at folk er bange, til at underbygge noget, som flygtninge aldrig selv ville gå med til, hvis de var trygge.

Og befolkningen er ikke klar over, hvad der foregår i deres eget land, fordi det er kun udvalgte medier, som skriver om disse sager. Læs konkrete uløste sager i bilaget.

Oprindelig tekst

25 september 2023: Ukrainske flygtninge svigtes og tvinges til ulovligt arbejde i det danske system.

Tidligere pressemeddelelser

21 november 2021: Ukrainske soldater måtte sende penge til koner og børn på flugt i Danmark.

Bilag

Flygtninge skal have overenskomstmæssig løn, og det er en fordel for Danmark: PDF.


For yderligere forespørgsler, kontakt os her.

Arbejder du på et ambitiøst digitalt projekt?
En Website Workshop kan være noget for dig.