Hvordan Jobcenteret skaber falske identiteter

Der er dokumenteret stribevis af sager, hvor Jobcenteret raskmelder syge borgere. Facebook-gruppen Jobcentrets Ofre er fuld af beretninger om disse skæbner. Årsagen skal findes i, at Jobcenteret har en økonomisk interesse i at fastholde borgere på laveste ydelse i årevis; omvendt mister Jobcenteret noget af sin indkomst, når en borger får tilkendt førtidspension eller fleksjob.

Men vidste du, at Jobcenterets manipulation med borgeres sundheds-data også går den anden vej?

Se på denne skrivelse af 26. oktober. I brevet bevilger Jobcenteret mig et forløb hos en af deres partnere — med den begrundelse at dette vil have fokus på min "sundhed, hverdagsmestring, og psykiske helbred".

Sygeliggørelse af raske borgere af Jobcenter København
Ifølge Jobcenter Lærkevej, hersker der megen mystik omkring min evne til at "fungere".

Analyse

Skrivelsen befinder sig i gråzonen mellem dokumentfalsk og bagvaskelse.

Den klassiske dokumentfalsk består i, at en person modificerer et dokument således at dets forfatter eller indhold ikke længere er ægte. Dette kan foregå ved, at man overskriver de eksisterende data, eller ved sletning af data. Et typisk eksempel er, at man forfalsker en anden persons underskrift, for at kunne agere i dennes navn (misbrug af fuldmagt). Dokumentfalsk kan ske bagud for en hændelse, såvel som forud.

Den mere subtile form for dokumentfalsk består i, at en person eller myndighed tilføjer urigtige oplysninger til et officielt dokument eller en korrespondence. Ved efterfølgende korrespondence bliver disse data så til en fast del af kommunikationen og derved, af sagsforløbet. Ingen data bliver overskrevet eller slettet; det er "støj på linjen", som bliver indskudt for at dreje kommunikationen i en specifik retning.

De to forskellige typer dokumentfalsk har dog ofte samme effekt: en falsk identitet bliver skabt. For at bruge mit eget eksempel her, så eksisterer der ikke en person som har mit:

 • navn
 • CPR nr
 • adresse
 • ansættelseshistorie

og som samtidig har udfordringer med:

 • sundhed
 • hverdagsmestring
 • psykiske helbred.

Ovenstående falske identitet er skabt af Jobcentret — som forsøger at udnytte min ledighed til egen fordel.

Derfor er det meget vigtigt, at du får Jobcenteret til at dokumentere de oplysninger, som deres kommunikation med dig antager som værende sande.

Sagen kort

 • jeg har baggrund i datalogi og innovation / produktudvikling
 • i efteråret 2015 udviklede jeg en ekstrem følsomhed overfor blåt lys, som gør at jeg ikke kan bruge skærme uden hjælpemidler, samt at der er en række krav til mit arbejdsindretning
 • i mellemtiden har jeg haft småjobs som scenebygger, fitness-instruktør, og kayak-instruktør
 • i septemer 2023 har jeg til Jobcenteret fremlagt en plan for, hvordan jeg igen bliver selvforsørgende som freelance-konsulent (digital produktudvikler)
 • Jobcenter Lærkevej afviser at godkende denne plan, og "tilbyder" mig et forløb hos deres leverandør Væksthuset i stedet.

Del din historie

Har du oplevet, at Jobcenteret prøver at holde dig fast i sit klamme greb? Har Jobcenteret manipuleret med dine data, eller indskudt "støj på linjen" for at skabe et bestemt narrativ? Vi vil gerne høre fra dig. Skriv til jobcenterwatch@protonmail.com — du kan forblive anonym, og dine data bliver opbevaret sikkert.