Jobcenteret i tal

Den aktive arbejdsmarkedspolitik:
hvad går pengene til?

Af de samtlige 13 mia kroner, der bliver brugt på den aktive arbejdsmarkedspolitik, kender vi kun effekten af 1,2 mia kroner (lidt over 9 procent). Disse 1,2 mia dækker over fire ordninger, hvoraf kun den ene har dokumenteret positivt samfundsøkonomisk afkast.

De aktive indsatser:
hvad får samfundet for pengene?


De fire ordninger som er blevet undersøgt af Finansministeriet i 2018, fordelt efter økonomisk afkast1.

 • Seks ugers jobrettet uddannelse (negativ)
 • Jobrotation (negativ)
 • Mentorordning (nulgevinst)
 • Privat løntilskud (positiv)
Samfundsmæssig afkast som procent af udgifter på beskæftigelses-området.

De fire ordninger: tab og gevinst

Effekten af de fire ordninger i absolutte tal (millioner kroner).

Udvikling i antal ledige

Antal ledige 2011–2021 som procent af arbejdssyrken, taget ved udgangen af hvert år2.

Udvikling i antal ansatte på jobcentre

Antal fuldtidsansatte i jobcentre 2011–20213.

Samlet udvikling

Udvikling i antal ledige vs. jobcentrenes fuldtidsansatte, 2011–2021 (absolutte tal).

Hvor mange ledige
hjælper én sagsbehandler?

2011

sagsbehandler

 1. ledig
 2. ledig
 3. ledig
 4. ledig
 5. ledig
 6. ledig
 7. ledig
 8. ledig
 9. ledig
 10. ledig
 11. ledig
 12. ledig
 13. ledig
 14. ledig
 15. ledig

2022

sagsbehandler

 1. ledig
 2. ledig
 3. ledig
 4. ledig
 5. ledig
 6. ledig
Den "tydeligt modsatrettede" sammenhæng i udviklingen af jobcenteransatte og ledigheden4.

Den aktive beskæftigelsesindsats:
samlede offentlige udgifter

Udgifter til administration vs. udgifter til ledige, på baggrund af samlede udgifter for 2011–20195.