Naturret

Hvad Naturret er, og hvordan er den forskellig fra den jura, som bliver praktiseret i store dele af verden idag.

Fra Wikipedia:

Forestillingen om, at retten er noget givet, et vilkår, som mennesket ikke selv har skabt, kan knytte sig til:

  • Noget naturligt (retten er et naturfænomen ligesom solen/regnen)
  • Noget overnaturligt (lovene er givet af Gud)
  • Menneskets fornuft
  • En indre retsfølelse, en fornemmelse for retfærdighed
Kilde: Naturret

Punkt 3 (menneskets fornuft) fortjener at blive uddybet mere.

Man kan sige, at naturreten er en fortsættelse af den videnskabelige metode, i juraens regi. Først har man en hypotese, så opstiller man en række eksperimenter med det formål at modbevise hypotesen. Først når dette mislykkes, kan man acceptere hypotesen som sand.

Mennesket kan ikke skabe flere naturlove; vi er selv underlagt dem og kan højst opdage dem, beskrive dem, og lære at anvende dem. Sådan er det også med naturret — man skaber ikke juraen men opdager hvad der virkeligt gælder. Naturret er således en fortsættelse af naturlovene (såsom tyngdekraften osv).

Med andre ord, er naturret baseret på en logisk fremgangsmåde med udgangspunkt i fakta og evidens.

Hvad er forskellen på Common Law, Roman Civil Law og Natural Law