Sådan automatiserer man en IT-chef

Som jeg skrev i den forrige artikel, har Jobcenter København henvist mig til Væksthuset. Husets IT-chef, som ellers var frisk på et møde og "vidensdeling" med undertegnede, kom til at efterlyse "konkrete eksempler/demonstrationer på mine it-kompetencer, især kodningsdelen".

Efter at have modtaget udførlige instrukser i, hvordan man finder frem til ovenstående på min GitHub-profil, kom chefen med sine konklusioner. Her er nogle uddgrag:

It-chefen har brugt tid på at kigge på Vahagns hjemmeside og konkluderer, at der ikke er tydelige tegn på, at Vahagns faglighed kan bære betegnelsen Fullstack. It-chefen har kigget på Vahagns henvisninger på sin hjemmeside til projekter og feedback, hvor han har kigget på på hjemmesidens bagvedliggende HTML-kode samt de projekter Vahagn har lagt på Github. Her er der specifikt ledt efter konkrete kodningseksempler med bla. Ruby, som er Vahagns foretrukne kodningssprog, samt vægtig feedback fra fagfolk. Dette er ikke lykkes.

It-chefen ser umiddelbart, at Vahagns kompetencer bedst kan komme i spil indenfor SoME/communication. It-chefen er ikke overbevist om, at Vahagn besidder tilstrækkelige back-end kompetencer.

Konsulenten og It-chefen vurderer, at Vahagn ikke har tilstrækkelige relevante, tidligere og aktuelle meritter på sit CV til at kunne forvente en it-stilling, uden først at en virksomhed har haft mulighed for at se ham an som praktikant/internship.

Det er vanskeligt at verificere Vahagns faglige niveau på nuværende tidspunkt, selvom han hævder de modsatte, men det har vist sig tvivlsomt, om hans faglige kompetencer kan leve op til titler som Fullstack eller produktmanager.

Men IT-chefen stoppede ikke dér. Han begyndte at sende emails rundt til IT-virksomheder i Væksthusets kartotek, hvori han bad dem om at bekræfte ovenstående findings.

Mit svar til IT-chefen

Lad os se på, hvor IT-chefen havde udfordinger:

 1. At finde linket til min GtHub konto på min hjemmeside, fullstackplus.tech.
 2. At finde konkrete kodningseksempler med bla. Ruby.

Man skulle mene, at enhver der har prøvet at pege og klikke med en mus var i stand til at mestre opgaven.

Men så tænkte jeg: det her kan et program da gøre bedre. Så jeg satte mig ned og skrev et program med følgende specifikation.

Givet et link til en udviklers hjemmeside:

 1. find linket til udviklers GtHub profil
 2. klassificér ham / hende som back-end, front-end, eller full-stack udvikler baseret på den relative sammensætning af de teknologier, som er anvendt i hans /hendes offentlige projekter.

Resultatet (med undertegnede som eksempel) kan ses her. Programmet rapporterer, at jeg (inden projektet er blevet tilført GitHub) er en:

 • 7% front-end
 • 40% back-end
 • 53% full-stack udvikler.
Computeren siger, at jeg overvejende er en full-stack udvikler

(Ah, ironien i at bruge back-end kode for at bevise, at man kan back-end kode. Er IT-chefen mon bekendt med begrebet rekursion?)

Er programmet perfekt? Nej, det er det ikke:

 1. Idet JavaScript er både en back-end og en front-end teknologi, en alternativ definition for "full-stack" kategorien kan være nødvendig.
 2. Ikke hver repository, hvori back-end og front-end sprog optræder sammen, er en fuldgyldig full-stack app.
 3. Listen inkluderer forked repositories, dvs projekter hvor mit bidrag er minimalt.

Ikke desto mindre, er programmet et godt udgangspunkt for automatisering af analysen af GitHub repositories; alle de ovennævnte problemer kan løses ved at tilføje ekstra logik.

Diskussion

Normalt plejer jeg ikke at diskutere, når nogen betvivler mine kodnings-kompetencer. Jeg har lært fra de bedste af de bedste, og er blevet rekrutteret til mit første job som programmør i 2006 efter blot to år på Datalogisk Institut, Århus Universitet — en uddannelse som jeg startede på uden at have nogen som helst forudgående erfaring med programmering.

I årene derefter har jeg arbejdet på Java, VB.net, og Ruby projekter; har udgivet min første bruger-vendte Ruby on Rails projekt i 2009, og siden har arbejdet på en stribe af projekter, store som små, hvor både back- og front-end indgik i forskellig grad.

At jeg siden har tilbragt flere år på et en massivt selv-studie inden for faget, inklusive ting som ikke bliver undervist på universiteter, er en anden historie.

Væksthuset har brugt ca 2 måneder, 3 møder, en lang email-korrespondence, og en 10-siders rapport på at komme med en konklusion om, at jeg måske ikke kan kode alligevel.

Resultat: en masse unødvendig diskussion og potentielt en injurie-sag.

Jeg har brugt ca. en dags sammenhængende kodning, og lavet et program på 78 linjer kode. Resultat: et data-drevet bevis, som gør al diskussion overflødig.

Vækshusets motivation for at få mine kompetencer til at se mindre ud vil blive bearbejdet i en fremtidig artikel. For nu, lad os blive enige om følgende:

Rekruttering af IT-folk har massive problemer.

Jeg har talt med mange programmører og udviklere, som fortæller at folk som prøver at rekruttere dem er typisk nogle bambier på isen. Domænet avler nemlig alle slags tvivlsomme eksperter:

 • datalogiske feinschmeckere
 • kode-gourmander
 • IT-smagsdommere
 • digitale meningsdannere
 • mm.

Mange af de ovenstående typer har ikke skrevet én linje kode i deres liv — og alligevel generøst deler ud af deres ligegyldige mening om IT-professionelle.

Automatisering er uden tvil vejen frem. Hvis AI skal erstatte nogen, er det først og fremmest pseudoarbejdere, som har skabt sig en niché indenfor IT-smagsdommeri.

I en artikel fra September 11, 2023 med titel "The Future of Recruiting with AI: 2024 Trends to Keep an Eye On" skriver Matthew Banks, at AI vil meget snart gøre indtræden på rekrutterings-markedet, med følgende konsekvenser:

 1. Forudsigende analyse til kandidatmatching. Algoritmer som, på baggrund af dataanalyse, kommer med anbefalinger til kandidater der med størst sandsynlighed vil udmærke sig i en given organisation.
 2. Datadrevet CV screening. Programmer vil bearbejde store mængder af CV'er og finde frem til de signaler, som en organistation ønsker lagt vægt på.
 3. Teknologi-støttede samtaler og vurderinger. Videoplatforme vil blive udvidet med interviewværktøjer, der hjælper intervieweren med at behandle svar præcist og guide dem til at rette spørgsmål. Målet er, at bias bliver fjernet fra enhver beslutningstagning ved brug af data.

...og meget andet.

Afslutningvis

Man er ikke programmør, fordi IT-chefen siger det. Man er programmør, når man evner at skabe økonomisk værdi ved at:

 1. automatisere omkostninsfulde arbejdsgange;
 2. skabe insigt på baggrund af data.

Har du noget jeg kan hjælpe dig med at automatisere? En IT-chef måske? Skriv til mig på: jobcenterwatch@protonmail.com.