Baggrund, del 1

Det retslige vakuum

Jobcentre, og Københavns Kommune generelt, fungerer i et retsligt tomrum hvori en borger ikke har retssikkerhed — idet borgeren kan ikke gå til domstolene med klager over myndigheder.

Som advokaten Mads Pramming forklarer i oplægget nedenfor, er det nuværende juridiske system i Danmark et levn fra 1848. Da afskaffede man enevældet, men undlod at indføre kompenserende juridiske mekanismer som kunne sikre borgernes rettigheder.

Man fastholdte i stedet, at borgernes klager over myndigheder skal "ligge aldeles udenfor domstolenes kontrol" (6:44).

Når domstolene ikke vil blande sig i borgernes sager, er resultatet et system hvor den tredje statsmagt er sat ud af kraft — det vil sige et system uden kontrol (1:26).

I stedet for domstolene, ligger opgaven at behandle borgernes klager hos Ankestyrelsen.

Dette viser sig dog at være en del af problemet:

  • Domstolene (den uafhængige, tredje statsmagt) kontrollerer ikke Kommunerne og Ankestyrelsen.
  • Borgeren kan (de facto) ikke gå til domstolene, hvis man er utilfreds.
  • Ankestyrelsen "vinder" ikke sagerne ved domstolene, fordi de træffer rigtige afgørelser. De vinder fordi domstolene ikke blander sig.

Derfor taber borgerne langt de fleste sager ved landsretten (9 ud af 10 sager om førtidspension under den gamle ordning).

Mads Pramming forklarer, at alle sager af principiel betydning skal starte i landsretten. Det giver borgeren en mulighed for at tage sagen videre til højesteret.

Men Ankestyrelsen kæmper indædt for, at alle sager skal starte i byretten. Det gør, at det er meget svæt for borgeren for at få startet sin sag i landsretten (og efterfølgende klage til højesteret). Altså bliver borgerens adgang til højesteret også stoppet af Ankestyrelsen.

I mange borgeres erfaring fungerer dette system som et lukket cirkel:

  1. Borgeren klager over Københavns Kommune til Københavns Kommune.
  2. Københavns Kommune træffer en afgørelse, hvori Københavns Kommune giver sig selv ret.
  3. Borgeren klager til Ankestyrelsen over afgørelsen.
  4. Ankestyrelsen giver Kommunen ret.

Oplæg ved Mads Pramming, Advokat om konkrete erfaringer fra retssystemet.