Du læser nr. 1 i serien Sådan tager Jobcenteret røven på dig.

Skyldig som tiltalt

Skyldig som tiltalt

Inden vi begynder at se på alle de måder, hvorpå Jobcenteret tager røven på dig, kan det betale sig at se på Jobcenterets overordnede verdenssyn — nemlig det juridiske rammeværk det agerer indenfor.

Som ledig vil du oftest have den forestilling, at Jobcenterets handlemåde overfor dig er baseret på logik, fornuft, beviser og fakta. Det er ikke korrekt.

De juridiske principper, Jobcenteret agerer ud fra, hedder nemlig positiv ret:

Positiv ret finder således normalt udtryk i menneskeskabte love. Som modsætning til positiv ret kan man sætte naturret.

Kilde: Wikipedia

Her er hvad dette betyder. Groft sagt, er der to måder at lave jura på:

 • Den, som giver mest ret til den, der laver juraen. Her gælder det om at forklæde egne interesser som gældende for sin modpart, samfundet, og menneskeheden.
 • Den, som bunder i menneskets søgen efter sandhed. Her gælder ting som logik, bevisførelse, og fakta.

Den første hedder positiv ret (påvirket af særinteresser); den anden naturret (principielt uafhængig af særinteresser).

Positiv ret i de fleste vestlige lande nedstammer blandt andet fra romersk civilret. Rom var et samfund hvor nogle samfundslag havde flere privilegier end andre. Ikke overraskende var romersk civilret lavet sådan, at den favoriserede den priviligierede klasse, fremfor de andre.

Her er det centrale, der gælder i romersk civilret:

du er skyldig som tiltalt.

(Og det er heller ikke sikkert at du kan få lov til at bevise din uskyld.)

I naturret gælder det modsatte:

du er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

Ordet "bevist" er helt centralt her. Den, som mener du er skyldig, har bevisbyrden — hvilket skal præsenteres i form af dokumenterede fakta og bevises igennem gyldig argumentation.

Men jobcenteret, Københavns Kommune, og staten generelt handler efter positiv ret. Det betyder, at selv når du har beviser på, at du har ret, så vil de prøve at gaslighte dig til, at det er blot din opfattelse.

Et eksempel

Jobcenteret tilmeldte mig et forløb hos Incita, en privat aktør. Der måtte jeg melde afbud fra nogle af aktiviteterne, idet disse gav mig gener. Kort derefter blev jeg indkaldt til et møde med en medarbejder, som lettere triumferende meddelte, at hun vil give mig "uberettiget fravær" for de pågældende dage:

'Uberettiget fravær' fra Incita
Dette screenshot er taget den 15. december 2022. Læg mærke til, at jeg har aktiviteter markeret som "Uberettiget fravær" både før og efter denne dato.

Her er hvad der skete efterfølgende, i væsentligste træk.

 1. Jeg gik til Københavns Politi, hvor jeg anmeldte virksomheden for magtmisbrug.
 2. Jeg ringede til min sagsbehandler og krævede forløbet stoppet.
 3. I min journal kunne jeg læse, "at jeg blev bedt om ikke at komme tilbage til Incita efter første fremmøde" — hvilket beviseligt var løgn.
 4. Sagsbehandleren nægtede at tage min version af historien med i journalen — med den begrundelse, at "det kunne han ikke udtale sig om".
 5. Jeg skrev en klage igennem Borgerrådgiveren, hvor jeg fortalte hvad der skete, og fremlagde beviser for, at min fortælling stemmer med virkeligheden.

Her er hvad Lotta Kronqvist (Center for Drift, Tilsyn og Jura) havde til mig som svar:

Lottas Opfatteler

Med andre ord, så handler det ikke om at afdække hvad der faktisk skete. Den objektive virkelighed eksisterer ikke, idet forskellige parters:

 • opfattelser
 • fornemmelser
 • indtryk
 • følelser

...er så forskellige. Det er "påstand mod påstand", og alle fortjener at have ret. Nogle dog mere end andre!

Opsummering

Jobcenteret fremstiller sin egen virkelighed. I denne virkelighed viger fakta og beviser til fordel for "opfattelse". Og da Jobcenterets medarbejdere tilhører den privilegierede klasse, så vejer deres "opfattelse" tungere end din.

Kombineret med det hul i rettssikkerheden, som gælder i det kommunale regi, står du i en situation hvor Jobcenteret har mere ret end du har, nærmest per udgangspunkt. Du er skyldig som tiltalt.

Sådan tager Jobcenteret røven på dig.

Læs også: forskelle på naturret og positiv ret.

Arbejder du på et ambitiøst digitalt projekt?
En Website Workshop kan være noget for dig.