Du læser nr. 6 i serien Sådan tager Jobcenteret røven på dig.

"Vi vurderer"

Jobcenter-tanten har vurderet

Den kommunikation, Jobcenteret sender din vej, kan groft opdeles i to kategorier:

  1. procesledende beslutninger / sagsbehandlingskridt
  2. afgørelser.

Der er direkte sammenhæng mellem de to. De procesledende beslutninger og sagsbehandlingskridt er alle de mellemtrin, Jobcentret vil tage, for at sagen kan blive oplyst og afklaret i alle dens væsentlige detaljer. Dette burde give Jobcenteret et solidt, faktuelt grundlag for at træffe en afgørelse.

Med andre ord, så skal alle opklarende mellemtrin nødvendigvis føre til en skriftlig begrundet afgørelse.

Hvad er så en afgørelse? En afgørelse er et formelt og juridisk gyldigt dokument, som indeholder:

  • begrundelse for afgørelsen
  • klagevejledning for afgørelsen.

Ovenstående er teori. Sådan skal Jobcenteret arbejde — meget lig med den måde, en hvilken som helst anden offentlig myndighed arbejder på. I praksis opfører Jobcenteret sig ofte anderledes.

Et trick som Jobcenteret ofte bruger er, at få #1 til at fremstå som #2. Med andre ord, at udgive en skrivelse på et mellemliggende trin for en formel, endelig afgørelse. På denne måde forsøger Jobcenteret at få dig til acceptere tiltag, som enten:

  • er taget uden, at sagen er tilstrækkeligt oplyst (brud på Officialprincippet)
  • ikke bygger på et retmæssigt grundlag indenfor beskæftigelsesområdet
  • falder ud til fordel for Jobcenteret — ikke dig.

Når du som borger ikke kan få Jobcentret til at sende en skriftlig afgørelse med en klagevejledning, så tyvstjæler Jobcentret din lovfæstede ret til at klage over en afgørelse og din lovfæstede ret til at få afslag på anmodet hjælp behandlet i Ankestyrelsen (jf. Retssikkerhedslovens §§ 66-67).

Et eksempel

Jeg har tidligere beskrevet (her og her), hvordan Jobcenteret tilmeldte mig et forløb hos deres private partner Incita uden at behandle min ansøgning om en individuel og målrettet beskæftigelsesindsats, som jeg personligt havde afleveret til min sagsbehandler samme dag.

Her er, hvordan Jobcenteret "begrunder" sin beslutning om, at tilmelde mig dette forløb:

Jobcenteret vurderer, at Jobcentret vurderer — fordi det vurderer Jobcenteret

Jeg har adskillige gange forsøgt at afkode ovenstående kryptiske besked, alene og med juridisk assistance. Mit bedste bud til dato:

Vi vurderer, at vi vurderer — fordi det vurderer vi.

Ovenstående er selvfølgelig ikke en gyldig afgørelse — men et glimrende eksempel på cirkulær argumentation. Det er ironisk, at Jobcenteret havde så travlt med at sende mig ud i et "center for autisme", at de åbenbart havde det svært ved at koncentrere sig, når der skulle laves en skrivelse der begrunder, hvordan min jobsøgning ville gavne af Incita-forløbet.

Konklusion

Det er vigtigt at fastholde kravet om at få en skriftlig begrundet afgørelse med en klagevejledning i alle jobcentersager.

Gør du ikke det, vil Jobcenteret få en mulighed for, at køre dig rundt i en cirkel uden at din sag bliver forløst ved, at du enten får medhold eller afslag.

Sådan tager Jobcenteret røven på dig.

Links

Ombudsmanden om afgørelsesbegrebet.

(Anbefalet læsning for at hjælpe dig med at forstå, hvornår der er tale om jobcentrets procesledende beslutninger/sagsbehandlingskridt, og hvornår der er tale om afgørelser.)

Arbejder du på et ambitiøst digitalt projekt?
En Website Workshop kan være noget for dig.