Det kalder vi partshøring

Partshøringsbrev fra Jobcenteret

Jobcenteret vil have partshøring. Altså vil Jobcenteret have, at alle parter bliver hørt inden de tager deres ligegyldige stilling til det ene eller andet. I et demokratisk land gælder det om at høre alle parter; det kalder vi partshøring.

(Tænk hvis vi ikke havde ting som partshøring. Vores samfund ville hurtigt degradere i korruption og kaos.)

Så en institution der ikke husker, hvor mange jobs den formidler, vil gerne vide om jeg opfylder mine forpligtelser som ledig; det kalder de partshøring.

Javel ja. Lad os se på, hvad der skete forud for partshøringen.

Jobcenteret leger gemmeleg — og derefter katten efter musen

Det hele starter primo december 2023, hvor jeg får at vide jeg skal selv-booke et møde med sagsbehandler Bettina F. Nielsen senest 14 december 2023 i Jobcenterets digitale kalender-system. Følgende liste viser alle mine forsøg på at gennemføre denne selv-booking over de efterfølgende 2 måneder:

Frist: 14 dec 2023

 • 12. december
 • 13. december

Ny frist: 19 dec 2023

 • 15. december
 • 17. december
 • 18. december (4 forsøg)
 • 19. december (2 forsøg)

Ny frist: 04 jan 2024

 • 19. december (2 forsøg)
 • 27. december (2 forsøg)
 • 02. januar (2 forsøg)
 • 03. januar (2 forsøg)
 • 04. januar (2 forsøg)

Ny frist: 26 jan 2024

 • 24. januar (2 forsøg)
 • 25. januar (2 forsøg)
 • 26. januar (2 forsøg)

Ny frist: 01 feb 2024

 • 26. januar (2 forsøg)
 • 29. januar (2 forsøg)
 • 31. januar (2 forsøg)
 • 01. februar (2 forsøg).

Her er så screenshots over de sidste to forsøg; alle forsøgene ender identisk med nedenstående ("Der er ingen ledige tider!")

Screenshots haves over alle forsøgene.

Ingen ledige hos sagsbehandler 1
Ingen ledige tider hos sagsbehandler 2

Hver gang fristen var ved udløbe, måtte jeg ringe Jobcenteret op, tale med en halv-brovten dame og forklare situtionen forfra. Som resultat fik jeg derefter en ny frist ("jeg skulle jo nødig modtage en partshøring", sagde den ene).

Kan sagsbehandleren mon kontake mig istedet, spurgte jeg adskillige gange? Det er jo trods alt Bettina F. Nielsen selv, der bedst ved hvornår hun har plads i sin kalender.

Ej, sådan noget gør vil altså ikke — lyder svaret — man skal altså selv selv-booke sit møde. Sådan er det.

Aha.

Torsdag 1. februar: jeg ringer Jobcenteret op igen-igen, og fortæller at jeg ikke har kunnet selv-booke et møde indenfor den løbende frist, af samme grund som alle de forrige gange: sagsbehandler ikke havde ledige tider i sin kalender. En medarbejder meddeler, at hun ikke kan rykke fristen frem (??), men vil jeg gerne have Bettina's telefonnummer? Noget overrasket svarer jeg, at det vil jeg gerne.

Medarbejderen lover at give Bettina F. Nielsen besked om, at jeg havde ringet.

Lydoptagelse af samtalen haves.

Fredag 2. februar: jeg får ovenstående brev om "partshøring".

Jobcenter.watch partshører Jobcenter København

Jobcenter.watch har følgende spørgsmål til Jobcenter København:

 1. Er der en fysisk person ved navn Betina P. Nielsen ansat på Jobcenter København?
 2. Hvis ja, hvordan kan de være at vedkommende ikke har haft en eneste ledig tid i sin kalender i perioden 12. december til 01. februar?
 3. Kan Jobcenter København dokumentere vedkommendes arbejdskalender i nævnte periode?
 4. Hvis vedkommende havde brug for en samtale med mig i denne periode ifølge Jobcenter Københavns interne regler, hvorfor har vedkommende ikke kontaktet mig igennem de etablerede kanaler (som Jobcenter København råder over) for at aftale et møde?
 5. Hvordan kan det være at Jobcenter København, på trods af at dette råder over flere penge end nogenside til internt brug, ikke har formået at implementere et booking-system der virker efter formålet? Helt konkret, et online booking system der viser, at en borger har forsørgt at komme i kontakt med Jer?
 6. Nyder I, når borgere er nødt til at heletiden at opsøge Jer for at opfylde Jeres krav (som I har opfundet på vilkårlig basis)?
 7. Får I tilfredsstillelse, når borgere tripper op i Jeres meningsløse regler samt uduelige systemer, så I derefter kan udsatte borgerne for økonomiske sanktioner og yderligere stress?
 8. Hvis ja til ovenstående to: kan dette være en psykologisk kompensations-mekanisme for det lave selvværd, der generelt præger Jeres ansatte?

Til niende og sidst: Jobcenteret stjæler borgernes skattepenge uden at formidle et eneste job til gengæld; samtidig gør I aktivt borgere syge og stressede. Hvordan føles det at være en parasit på samfundets krop?

Svar bedes sendt til info@jobcenter.watch.

Se dét kalder vi partshøring.