Du læser nr. 7 i serien Sådan tager Jobcenteret røven på dig.

"Du kan klage"

Du kan sagtens klage — lige meget hjælper det

"Du har mulighed for at klage".

Det får du typisk at vide, når Jobcenteret sender en skrivelse din vej. Og det er da meget rart, ikke? I et frit samfund bygget på demokratiske principper, har en borger altid mulighed for at klage over afgørelser truffet af offentlige institutioner.

Bortset fra, at din "mulighed for at klage" er blot endnu et trick, Jobcenteret har for at umyndiggøre dig — og for at formindske din inflydelse over dit sagsforløb.

Som du vil se, der er kun ét tilfælde, hvor det giver mening at klage. Men først, tre grunde til at klager er spild af tid.

1: Du kan sagtens klage (mens vi er igang)

Oftest vil du få at vide, at du kan klage, samtidig med at Jobcenteret allerede er igang med at iværksætte et givent tiltag overfor dig. Klager har en sagsbehandlingstid på 4 uger — og i den tid vil du have startet i det forløb, som du har "mulighed for at klage over". Et typisk eksempel er kommunal "aktivering".

Jobcenteret gør det nemt for dig at give op. De fleste vil opgive at klage over noget, som allerede er sket — eller er undervejs.

2: Held og lykke med at få ret

At have "muligheden for at klage" er langt fra det samme som at have muligheden for en retfærdig rettergang.

Som beskrevet i Det Retslige Vakuum, er det nuværende system designet til, at vinde sager på din bekostning. Det er et lukket cyklus hvori de forskellige myndigheder samarbejder om at give hinanden ret — og hvori din retssikkerhed som borger er minimal.

Så uanset hvor meget du "klager", og selvom du fremlægger dokumentation på lovbrud, forfalskning af oplysninger, bagvaskelse, chikane, og lignende, vil det endelige udfald oftest lyde i stil med nedenstående:

Vi ser ingen grund til at kritisere Jobcenteret.

(Citatet er taget ordret ud af min sag. Modsat Jobcenteret, ser Jobcenter.watch ingen grund til ikke at kritisere Jobcenteret.)

Din "klage" er en del af problemet

At klage over ulovlig sagsbehandling gør dig til medskyldig i ulovlig sagsbehandling. Du læste korrekt: når du klager over Jobcenterets ulovligheder, bliver du medskyldig i disse — bevidst eller ej.

At du "klager" er det samme som at sige:

Mine rettigheder bliver krænket, men jeg erklærer mig uenig i denne afskyelige og uretfærdige handling.

Din uenighed vil imidlertid ikke:

  • stoppe krænkelsen, eller forhindre at den gentager sig
  • sørge for, at de(n) skyldige stilles til ansvar.

Med andre ord, er du ikke bare med til at hvidvaske uretfærdigheden — men øger sandsynligheden for, at den vil gentage sig i fremtiden — overfor dig eller andre. For uretfærdighed skal straffes, ikke klages over.

Hvis jeg bliver taget i at stjæle en pakke tyggegummi i 7-Eleven, vil butikschefen ikke "klage" til mine forældre om, at de har opdraget en tyv. Nej, jeg vil efter al sandsynlighed blive meldt til politiet, blive sigtet, og få en bøde.

Jobcenterets henvisning til, at du kan klage står i skarp kontrast til den samfundskontrakt, resten af samfundet fungerer efter. Retssikkerhed i det private regi er bygget på handling og konsekvens. Kriminel handling medfører retslig konsekvens.

Men Jobcenteret og resten af det offentlige vil gerne bilde os ind, at de er hævet over denne kontrakt. Det er formålet med deres opdigtede positivret som ikke bygger på fakta, beviser, og logik. Dét er grunden til, at Jobcenteret vil have, du "klager"; det er det eneste, en person uden rettigheder har af muligheder.

En person der har rettigheder, og er bevidst om dem, behøver nemlig ikke klage. Han eller hun kan blot henvise til de relevante paragraffer i gældende jura og kræve, at de bliver overholdt. En suveræn, selvejende person kan også anmode om en uvildig undersøgelse — samt kræve, at de skyldige (såfremt der er nogen) stilles til ansvar.

Sidst men ikke mindst, kan sådan en person underrette de involverede om, hvad der venter dem hvis ikke de makker ret.

Hvordan du klager rigtigt (og hvordan du lader være)

Det eneste tilfælde, når du skal klage, er:

  1. Du har af Jobcenteret fået en skriftlig begrundet afgørelse med en klagevejledning.
  2. Der er ikke begået lovbrud i dit sagsforløb.

Med andre ord, er en klage kun relevant, når Jobcenteret selv holder sig indenfor gældende lovgivning. Lov og regler fungerer kun, hvis alle leger med.

I alle andre tilfælde:

OBS! Det er en god idé at gå igennem de ovenstående trin, også selvom du påtænker at klage.

Som afslutning på serien

Klage-kulturen bliver fremelsket af Jobcenteret, fordi den er et instrument til umyndiggørelse af borgeren. Det er en af mådene, hvorpå Jobcenteret undgår retslige procedurer, og slipper afsted med at krænke borgernes rettigheder igen og igen. Klage-kulturen og kulturen for de offentliges ustraffelighed trives hånd-i-hånd.

At klage over Jobcenteret svarer til, at du beder en kok om at anmelde sin egen mad. Derfor: brug denne hjemmeside og støt det arbejde, som andre har lagt i at beskytte dine rettigheder.

Sådan tager Jobcenteret røven på dig. Indtil du tager sagen i egen hånd.

Arbejder du på et ambitiøst digitalt projekt?
En Website Workshop kan være noget for dig.